Využití
pro děti i pro dospělé
Prostor pro instalaci
3m x 6m Příprava stěny: 1,5h demontáž: 1 h
Pronájem
den 10 000,- Kč
Cestovné: 8,- Kč/ km
Mobilní lezecká stěna