Využití
pro děti do 15 let (spalovací motor)
Prostor pro instalaci
délka 15 m, šířka 10 m
Pronájem
den 4 500,- Kč / kus
maximálně čtyři kusy
Cestovné: 12,- Kč/ km
Minibike