Využití
pro dva soutěžící
Prostor pro instalaci
průměr minimálně 5m
Pronájem
13 500,- Kč /4 hod
Každá další hodina 1 000,- Kč
Cestovné: 7,50 Kč/ km
Super sumó